wooccommerce bán hàng

Khóa học wordpress woocomerce

Khóa học wordpress woocomerce là khóa học hưỡng dẫn cách thiết kế và tạo trang web thương mại điện tử.

Tên tập tin tạo trang woocommerce bán hàng
Liên kết demo Hướng dẫn woocomerce
Sản phẩm Udemy
Kích thước 3 Gb
Thể Loại Khóa Học
 Ngày Update Ngày 16/01/2024

Kiến thức nhận được sau khóa học:

  • Có thể tự thiết kế trang bán hàng và xây dựng một doanh nghiệp thương mại điện tử.
  •  có những kỹ năng cần thiết để trở thành nhà phát triển WordPress tự do.
  • có kiến ​​thức cơ bản toàn diện về cách xây dựng cửa hàng thương mại điện tử từ đầu bằng WordPress & Woocommerce.
  • Có thể sử dụng các plugin khác nhau để nâng cao trang web của bạn

Tải miễn phí khóa học 

Liên Kết Google Tải Xuống

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here