boom blaster

Gói Boom Blaster FX

Một bộ sưu tập xóa sạch hơn 350 tệp wav 24 bit bao gồm Impact Kicks, Sub Boom Drops, Booming Breakdown FX, Sub Hits…

Tên tập tin: Gói mẫu Zenhiser
Nguồn nội dung: .zenhiser
Thể loại/Thể loại: Âm thanh
Kích thước tập tin : 280MB
Nhà xuất bản: Đồ họa I3t
Đã cập nhật và xuất bản: Ngày 22 tháng 4 năm 2023

Download file with google drive link’s

Google Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here