Animating Walks Runs

 Animating Walks Runs and Poses 2023

Tên File WALK RUN AND POSE
Content Source: LINK
Genre / Category: Khóa học
File Size : 1,75Gb
Publisher: I3T Graphics
Ngày update  24/03/ 2023

Nội dung đặc trưng

  • Các kỹ thuật tổ chức cho bạn Thư viện hoạt hình
  • Cách xây dựng một chu trình đi bộ có thể lặp hoàn toàn
  • Xây dựng một chu trình chạy
  • Tạo các tư thế khung hình đơn lẻ cho Đứng, Nói chuyện, Vịt và hơn thế nữa
  • Tạo biểu cảm khuôn mặt
  • Tạo chuỗi hoạt ảnh đầy đủ bằng nhiều biểu tượng tĩnh và chuyển động
  • Liên kết chuỗi bằng Bộ chọn khung

Link download 

Gooogle Link Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here